Vitajte na našej stránke

Firma KV-PLAST vznikla v roku 1993 a v začiatkoch jej pôsobenia na výrobnom trhu sa zaoberala výrobou sklolaminátu tzv. ručným kladením.

K zásadnému obratu vo výrobe došlo začiatkom roku 1998, kedy sme zaviedli vákuovo-napeňovací systém na báze nenasýtenej polyesterovej živice. Vychádzali sme najmä z vlastných praktických skúseností ako aj požiadaviek zákazníka. Tento progresívny systém umožnil v podstatnej miere znížiť únik emisií do prostredia, ešte pružnejšie reagovať na požiadavky zákazníka, zvýšiť produkciu a kvalitu výrobkov.

V roku 2003 sa firma presťahovala do nových priestorov, kde môže ponúknuť zákazníkovi výrobu v malých i stredných sériách, maloobjemových aj veľkoplošných produktov. Podľa požiadaviek zákazníka vyrobíme model, formu aj finálny výrobok.

Prioritou nášho podnikania je dlhodobo plniť požiadavky a očakávania našich zákazníkov v kvalite dodávok a služieb, kompletnosti, termínoch, flexibilite, konkurencieschopnej cene. Základom spokojnosti našich zákazníkov je neustále zlepšovanie procesov a činností  vo všetkých oblastiach nami poskytovaných služieb a produktov.

Dlhodobá úspešnosť v poskytovaní služieb je založená na spôsobilosti našich zamestnancov, ich neustálom odbornom i osobnom rozvoji.

Vzťah k udržaniu a rozvoju životného prostredia je v trvalej pozornosti vedenia a premieta sa do  riadenia a konania spoločnosti.Jaroslav Ševčík
 majiteľ firmy